عنوان مناقصه :فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات احداث ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/01/29
  آخرين مهلت :1401/02/07
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات احداث ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی

<< بازگشت به ليست مناقصات