عنوان مناقصه :مزایده عمومی واگذاری دو دستگاه خودروی مگان
  آگهی در محدوده :https://rahnama.com/item/547435
  منتشر کننده :شرکت پترو امید آسیا
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نیازمندی های همشهری
  تاريخ انتشار :1401/02/25
  آخرين مهلت :1401/03/02
  شماره صفحه روزنامه :16
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات