عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی پیمانکار پوشش چند لایه FBE
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :شرکت پترو امید آسیا
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/10/29
  آخرين مهلت :1400/11/10
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شرکت پترو امید آسیا در نظر دارد پوشش چند لایه FBE لوله های 8 تا 60 اینچ مورد استفاده در سایت مخازن 10 میلیون بشکه ای نفت خام بندر جاسک را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

<< بازگشت به ليست مناقصات