اقدامات نوآورانه در سایت مخازن نفتی امید (گناوه)

  • طراحی و اجرای رایزر اضطراری فوم اطفاء حریق بر روی سقف مخازن
  • طراحی و اجرای پکیج ثانویه ساخت فوم اطفاء حریق
  • بهینه سازی سیستم جداکننده نفت از آب و ساده سازی ساختار و عملکرد آن
  • طراحی پکیج نیتروژن جهت اجرای گاز پتویی در مخزن سقف ثابت رلیف
  • تعبیه نازل ورودی جدید بر روی دیلوج ولوهای خط فوم جهت استفاده ماشین آتش نشانی
  • اجرای هم بندی سقف مخازن جهت هم پتانسیل سازی سقف و بدنه
  • طراحی، ساخت و نصب شانت Zبر روی مکانیکال سیل سقف مخازن
  • تقویت ساپورتهای رینگ های کولینگ و فوم بدنه مخازن
  • اصلاح شیب بندی محوطه مخازن جهت دورسازی سریع روان­آب ها از فونداسیون مخازن