عنوان مناقصه آگهي در محدوده تاريخ انتشارآخرين مهلت
مناقصه عمومی شناسایی تامین کنندگان / سازندگان لوله و اتصالات و فلنج غیر فلزی (پلی اتیلن) (NON METAL PIPES & FITTINGS & FLANGES) 1401/03/041401/03/11
مزایده عمومی واگذاری دو دستگاه خودروی مگانhttps://rahnama.com/item/5474351401/02/251401/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان Local Control Station1401/02/111401/02/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان سیستم های اعلام حریق و قطع اضطراری به همراه حسگرها، هشداردهنده ها و دیگر تجهیزات جانبی1401/02/111401/02/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان واجد شرایط تامین واشرهای صنعتی (Gaskets)1401/02/051401/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان واجد شرایط تامین اتصالات (Fittings) زیر 6 اینچ 1401/02/051401/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط تامین سیستم کنترل فرایند (PCS)1401/02/051401/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط سیستم اندازه گیری سطح مــخزن (Tank Gauging System) 1401/02/051401/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان واجد شرایط تامین پیچ و مهره (Stud Bolts and Nuts)1401/02/051401/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان شیر های زیر 6 اینچ1401/01/311401/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان اقلام فلنج1401/01/311401/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان تجهیزات ابزار دقیق1401/01/311401/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان کابل های ابزار دقیق و اعلام حریق1401/01/301401/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان/ سازندگان کابلهای کنترلی و قدرت 1401/01/301401/02/07
فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات احداث ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی1401/01/291401/02/07
فراخوان شناسایی پیمانکار احداث آبگیر به روش EPC1400/11/301400/12/08
مناقصه تأمین اقلام مورد نیاز جهت تکمیل Support Truss & Deck 1400/11/231400/11/25
واگذاری عملیات پیش ساخت و نصب 4 مخزن نیم میلیون بشکه ای سقف شناور1400/11/231400/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی پیمانکار پوشش چند لایه FBE1400/10/291400/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط (CCTV)روزنامه های دنیای اقتصاد و مزایده مناقصه1400/10/271400/11/03