پروژه احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام با ظرفیت 10 میلیون بشکه در بندر گناوه

شرح پروژه: 

تاسیسات ذخیره سازی نفت خام گناوه یکی از بزرگترین جایگاه های ذخیره سازی نفت خام بخش خصوصی ایران است که دارای 14 مخزن فلزی استوانه ای از نوع سقف شناور شامل: 8 مخزن با ظرفیت یک میلیون بشکه، 2 مخزن با ظرفیت 500 هزار بشکه و 4 مخزن با ظرفیت 250 هزار بشکه مجموعاً به ظرفیت 10 میلیون بشکه جهت ذخیره سازی نفت خام می باشد.

با تایید شرکت ملی نفت ایران، در این پروژه یکی از بزرگترین سیستم های اندازی گیری نفت خام در ایران جهت ثبت دقیق میزان ورود و خروج نفت خام، تهیه و نصب شده است.