عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان کابل های ابزار دقیق و اعلام حریق
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/01/30
  آخرين مهلت :1401/02/07
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط کابل های ابزار دقیق و اعلام حریق

<< بازگشت به ليست مناقصات