عنوان مناقصه :فراخوان شناسایی پیمانکار احداث آبگیر به روش EPC
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/11/30
  آخرين مهلت :1400/12/08
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :فراخوان شناسایی پیمانکار احداث آبگیر به روش EPC

<< بازگشت به ليست مناقصات