عنوان مناقصه :مناقصه تأمین اقلام مورد نیاز جهت تکمیل Support Truss & Deck
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/11/23
  آخرين مهلت :1400/11/25
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شرکت پترو امید آسیا در نظر دارد نسبت به تأمین اقلام مورد نیاز جهت تکمیل Support Truss & Deck (شامل اقلام ناودانی 80 سنگین، نبشی 60، لوله ساپورت تا سایز 4" و انواع میلگرد) از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

<< بازگشت به ليست مناقصات