عنوان مناقصه :واگذاری عملیات پیش ساخت و نصب 4 مخزن نیم میلیون بشکه ای سقف شناور
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1400/11/23
  آخرين مهلت :1400/12/01
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :پتروامید آسیا در نظر دارد عملیات پیش ساخت و نصب 4 مخزن نیم میلیون بشکه ای سقف شناور را در مخزنگاه جاسک به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

<< بازگشت به ليست مناقصات