عنوان مناقصه :آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات اجرای لوله کشی مخزنگاه جاسک
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/04/11
  آخرين مهلت :1401/04/20
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات اجرای لوله کشی مخزنگاه جاسک

<< بازگشت به ليست مناقصات