عنوان مناقصه :مناقصه عمومی شناسایی تامین کنندگان / سازندگان لوله و اتصالات و فلنج غیر فلزی (پلی اتیلن) (NON METAL PIPES & FITTINGS & FLANGES)
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/03/04
  آخرين مهلت :1401/03/23
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مناقصه عمومی شناسایی تامین کنندگان / سازندگان لوله و اتصالات و فلنج غیر فلزی (پلی اتیلن) (NON METAL PIPES & FITTINGS & FLANGES)

<< بازگشت به ليست مناقصات