عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان سیستم های اعلام حریق و قطع اضطراری به همراه حسگرها، هشداردهنده ها و دیگر تجهیزات جانبی
  آگهی در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1401/02/11
  آخرين مهلت :1401/02/20
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی تامین کنندگان / سازندگان سیستم های اعلام حریق و قطع اضطراری به همراه حسگرها، هشداردهنده ها و دیگر تجهیزات جانبی

<< بازگشت به ليست مناقصات